Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

De transportverzekering of transportgoederenverzekering dekt beschadiging en/of verlies van lading (goederen) tijdens transport, laden en lossen. Het betreft ook goederen van derden die ter reparatie zijn aangeboden met eigen vervoermiddelen.transportverzekering - transportgoederenverzekering

De transportverzekering of transportgoederenverzekering dekt beschadiging en/of verlies van lading (goederen) tijdens transport, laden en lossen. Het betreft ook goederen van derden die ter reparatie zijn aangeboden met eigen vervoermiddelen.

Een transportverzekering voor zzp'ers of zelfstandigen is natuurlijk alleen maar van belang indien u regelmatig (waardevolle) spullen van uzelf of derden vervoert. Is dit zo en is er een aanmerkelijke kans op diefstal dan is een transportverzekering zinvol. Diefstal is in het algemeen het grootste risico. 

Goederen vallen onder een transportverzekering op het moment dat de voor de lading bestemde goederen in de opslagplaats worden 'gepakt' voor transport tot het moment waarop zij afgeleverd zijn ter plaatse van de ontvanger.

Een uitgebreide transportverzekering dekt schade door verlies, beschadiging ongeacht de oorzaak (met uitzondering van eigen gebrek), een beperkte transportverzekering dekt alleen schade door verlies, beschadiging a.g.v. brand, bliksem, ontploffing, ongeval, laden en lossen en diefstal.

Transportverzekering en eigen materiaal/gereedschappen

Let goed op: risico van schade aan eigen materiaal en gereedschappen, bijvoorbeeld de inventaris van een busje van een installatiebedrijf valt niet onder de transportverzekering en dient apart verzekerd te worden in een vervoersverzekering.

Premie/kosten van een transportverzekering 

De premie die u als zzp'er, zelfstandige voor een transportverzekering gerekend wordt is afhankelijk van de mate van dekking (uitgebreid of beperkte transportverzekering), de aard van de goederen, de waarde van de goederen en het traject dat u aflegt (grensoverschrijdend?) en waarmee u de goederen transporteert en tot slot het eigen risico.

ZZP-er & Freelancer
transportverzekering/
goederentransport-
verzekering