Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

rechtsbijstandverzekering zzp-er of freelancer: recht op juridisch advies en/of daadwerkelijke rechtsbijstand bij geschillen met leveranciers en afnemers of andere bedrijfsrelaties.rechtsbijstandsverzekering zzp-er / freelancer

Met rechtsbijstandverzekering zzp-er of freelancer heeft de zzp-er (freelancer) recht op juridisch advies en/of daadwerkelijke rechtsbijstand bij geschillen met leveranciers en afnemers of andere bedrijfsrelaties. Ook zzp-ers en freelancers krijgen met met enige regelmaat te maken met juridische zaken. Een juridische rechtsbijstandverzekering dekt in dit soort gevallen dan de advocaatkosten, proceskosten en bijvoorbeeld de deurwaarderskosten.

De mate van dekking bij rechtsbijstandverzekeringen kunnen nogal verschillen en voor zzp-ers en freelancers zijn er op maat gemaakte rechtsbijstandverzekeringen. Een zzp-er of freelancer heeft geen personeel in dienst, vandaar dat rechtsbijstandverzekeringen voor deze groep in het algemeen geen personele conflicten dekken. Een zzp-er of freelancer heeft wel een verhoogd risico (zeker starters) op geschillen met een klant. 

Wilt u een keuze maken welke rechtsbijstandverzekering voor u als zzp-er of freelancer geschikt is, zult u eerst moeten inventariseren met welke juridische kwesties u te maken kunt krijgen en in welke mate:

  • rechtsbijstand bij vervoer en verkeer
  • rechtsbijstand bij geschillen rond in/verkoop (leveranciers en klanten)
  • rechtsbijstand in zakelijke bedrijfsvoering
  • rechtsbijstand bij incasso
  • etc.

De zakelijke rechtsbiijstandverzekering kan voorzien in rechtsbijstand in natura of in geld. Bij een zzp-er/freelance rechtsbijstandverzekering in natura heeft de rechtsbijstandsverzekeraar eigen juristen en/of advocaten in dienst of heeft zij een contract afgesloten met een gespecialiseerd bureau die de zaken voor de verzekerde behandelen. Een andere wijze in rechtsbijstand is bijstand in geld. In dit geval krijgt de zzp-er / freelancer een bedrag ter beschikking, waarvoor hij/zij een advocaat of jurist naar keuze kan inschakelen. De vergoeding is niet ongelimiteerd, net zomin als de bijdrage in natura onbeperkt is.

Het is aan te raden deze verschillen tussen verzekeringsmaatschappijen op een rijtje te zetten en ook voor welke ondernemerszaken u rechtsbijstand wenst.

premie rechtsbijstandverzekering zzp-er of freelancer:

Een basis rechtsbijstandverzekering voor zzp'er of freelancer is te verkrijgen vanaf zo'n € 200 per jaar, maar dat kan snel oplopen bij uitgebreide zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen.

ZZP-er & Freelancer
Zakelijke rechtsbijstandverzekering