Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

Een inventarisverzekering voor zzp-er, freelancer of zelfstandige dekt schade aan de bedrijfsinventaris (de bedrijfsmiddelen) als gevolg van bijvoorbeeld brand, rook, diefstal en waterschade. De inventarisverzekering verschaft zekerheid dat u uw kostbare bedrijfsmiddelen opnieuw kunt aanschaffen.inventarisverzekering zzp-er, freelancer of zelfstandige

Een inventarisverzekering voor zzp-er, freelancer of zelfstandige dekt schade aan de bedrijfsinventaris (de bedrijfsmiddelen) als gevolg van bijvoorbeeld brand, rook, diefstal en waterschade. De inventarisverzekering verschaft zekerheid dat u uw kostbare bedrijfsmiddelen niet in rook ziet opgaan en geconfronteerd wordt met een fors inkomensverlies.

In de polis van een inventarisverzekering wordt tot inventaris gerekend alles wat niet niet onlosmakelijk verbonden is met de grond. Afhankelijk van uw beroep zal tot de inventaris behoren het meubilair, computer-apparatuur, werkbanken, machines, kantoormaterialen, foto-apparatuur etc... Voor de zzp-er, freelancer of zelfstandige is uiteindelijk niet alle inventaris even belangrijk om te kunnen opereren en ook niet alle inventaris hoeft heel kostbaar te zijn. Specifieke bedrijfsmiddelen zijn vaak wel kostbaar en niet altijd zomaar vervangbaar zonder een flinke investering te doen. Een inventarisverzekering biedt dan uitkomst, vooral voor zzp-ers, freelancers en zelfstandigen die niet terug kunnen vallen op andere in het bedrijf aanwezige inventaris of apparatuur.

Ten aanzien van de vergoeding bij verlies van inventaris dient u zich er goed rekenschap van te geven of de verzekeraar uitgaat van dagwaarde (vervangingswaarde) of nieuwwaarde en welke ouderdom men hanteert voor men over gaat tot vergoeding op dagwaarde. Dat kan nogal uitmaken. De dagwaarde is vaak maar een fractie van de nieuwwaarde, het is echter niet gezegd dat u de inventaris op dagwaarde kunt verwerven. Het is ook niet altijd zo dat nieuwe apparatuur altijd beter is dan oude apparatuur.

Heeft een inventarisverzekering zin voor een zzp'er, freelancer of zelfstandige?

In de regel is de inventaris van een zzp'er, freelancer of zelfstandige beperkt, maar dit is afhankelijk van het beroep. Veel zzp'-ers werken vanuit huis en hebben maar een beperkte inventaris (computerapparatuur, bureau, stoel, kast). In dit geval heeft een inventarisverzekering niet altijd zin (veel verzekeraars hanteren een minimumtarief: u betaalt relatief veel). De fout die wel eens gemaakt wordt is dat de zelfstandige denkt dat bedrijfsapparatuur onder de normale inboelverzekering valt. Dit is niet waar als u dit niet expliciet heeft afgesproken met de verzekeraar. U kunt de inboedelverzekering in de regel wel ophogen (uitbreiden) met een electronicaverzekering en laat aantekening maken dat het bedrijfsmiddelen betreft!

Bent u zelfstandige met veel apparatuur en inventaris, dan kan een inventarisverzekering zeer relevant zijn, omdat u gewoonweg de middelen niet heeft alles opnieuw aan te schaffen.

De premie van een inventarisverzekering zzp, freelancer en zelfstandige:

De premie van een inventarisverzekering is in het algemeen afhankelijk van type/omvang inventaris, de mate van dekking, aard van gebouw waar de inventaris staat en de getroffen preventiemaatregelen tegen diefstal, brand en het eigen risico. De goedkoopste inventarisverzekeringen bedragen zo'n €125 per jaar, maar dat kan al snel oplopen tot enige honderden euro's per jaar.

ZZP-er & Freelancer
inventarisverzekering/
bedrijfsinventaris-
verzekering