Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

BAV: De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp-er (freelancer) (ook wel BAV) is vooral van belang voor adviserende beroepen. Dekking tegen schade van verkeerd advies of beroepsfouten.beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp-er & freelancer

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp-er (freelancer) (ook wel BAV) is vooral van belang voor adviserende beroepen. Ook in Nederland ontstaat er meer en meer een claimcultuur, waarbij opdrachtgevers hun ingehuurde adviseur vaker aansprakelijk stellen voor de geleverde adviezen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp-er of freelancer bent u gedekt tegen schade als u aansprakelijk wordt gesteld voor verkeerde/foute adviezen (beroepsfouten). Gedekt is alleen vermogensschade!

Voor zzp-ers is het aanbod van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen beperkt. De meeste verzekeraars zijn ingesteld op bedrijven met meerdere medewerkers.

Een van de aanbieders van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de zzp-er is Nationale Nederlanden. Voor verschillende advies beroepsgroepen biedt zij verschillende polissen aan. Let wel niet alle adviesopdrachten zijn gedekt en ook hoe de opdracht gestructureerd is, maakt uit of die specifieke opdracht onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp-er valt. Het klinkt mooi zo'n beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP-er, maar vaak valt uw opdracht (zeker op bepaald niveau) niet onder de dekking. Ook worden vaker eisen gesteld aan uw algemene voorwaarden en dient u te werken onder deze algemene voorwaarden. De verzekering gaat ook meestal uit van een inspanningsverplichting, opdrachten met een resultaatverplichting vallen niet onder de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp-er of freelancer.

Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp-er / freelancer die geschillen uit dienst/advies dekt is er ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ZZP-er die de algemene zaken dekt a.g.v. uitvoering van kantoor (bedrijfs) werkzaamheden. Het zijn twee verschillende verzekeringen!

Premie beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp-er / freelancer (advies):

De jaarpremie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp-er / freelancer bedraagt tussen de €500 en €1.000 per jaar (vooral afhankelijk van het beroep).

Verricht u adviezen op bestuurlijk niveau (met directie of bestuursverantwoordelijkheid) dan is de premie hoger.

In elk geval heeft u ook een eigen risico, uiteenlopend van zo'n €500 - €2.500 per gebeurtenis.

ZZP-er & Freelancer
beroepsaansprakelijkheids-
verzekering (BAV)