Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

De arbeidsongschiktheidsverzekering ZZP-er of Freelancer (de AOV) is een inkomensverzekering die uitkeert als bij arbeidsongeschiktheid door bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit.arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-er en freelancer

De arbeidsongschiktheidsverzekering ZZP-er of freelancer is een inkomensverzekering die uitkeert als u als ZZP-er of freelancer arbeidsongeschikt raakt raakt door bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit. 

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is met name voor ZZP-ers, freelancers en ondernemers van belang omdat zij niet in het vangnet van de WW-uitkering vallen en bij ziekte of invaliditeit geen verdere inkomensvoorzieningen hebben. Het gevolg is dat  zelfstandig ondernemers, DGA's, freelancers, ZZP'ers en vrije beroepsbeoefenaren bij ziekte en invaliditeit gelijk in bijstand komen, maar nadat eerst het vermogen is opgegeten).

Er zijn grote verschillen in de voorwaarden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP-ers en freelancers:

  • wanneer met uitkeert bij een arbeidsongeschikheidsverzekering: gedeeltijkelijk (welk % arbeidsongeschikt) of volledig.
  • arbeidsongeschikt voor de functie of algemeen.
  • hoeveel keert men uit bij welk percentage, hoe loopt dit over de jaren.
  • op welk moment de uitkering ingaat.
  • de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsverzekering t.o.v. verdiende jaren.

Zoveel verschillende invullingen van de arbeidsongeschikheidsverzekeringen voor een ZZP-er of freelancer, zoveel verschillen in premies. De vergelijkbaarheid van verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen t.o.v. de premie die u betaalt is niet eenvoudig.

arbeidsongeschiktheidsverzekering en belasting

Als ZZP-er / freelancer met een B.V. maakt het ook uit of u de AOV afsluit op privé of op de B.V. In dat laatste geval is de begunstigde van de arbeidsongeschiktheidsverzekering de B.V. en kunnen de premies afgetrokken worden van de VpB.

Sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering privé af dan zijn de premies aftrekbaar van het inkomen. Uitkeringen zijn IB-belast, net zoals gewoon inkomen. De premies zijn voor het grote deel aftrekbaar, en uitkeringen onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn later gewoon belast. 

De premie van een werkloosheidsverzekering is niet aftrekbaar in tegenstelling dus tot de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

keuze uit aanbod in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZZP-er en freelancer:

Of en welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u als ZZP'er het meest geschikt is, is geen eenvoudige vraag. Allereerst zijn de premies vrij fors en betaalt u als het ware eerst een spaarpotje of wordt u gekort voor mogelijke uitkeringen onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voordat tot volledige uitkering wordt overgegaan zult u als ZZP-er enige tijd gestort moeten hebben. De specifieke arbeidsongeschiksheidsverzekerings-voorwaarden verschillen nogal.
Zoals eerder vermeld wijken de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen nogal af hoe de hoogte van een eventuele uitkering wordt bepaald en wanneer deze dan ingaat. Ook maakt het nogal uit of het gaat om hetzelfde werk of dat ers sprake moet zijn van een algemene arbeidsongeschiktheid.
Uiteindelijk maakt het ook uit wat u als ZZP'er verdiend heeft. Het is niet de premie die altijd bepalend is, maar ook of de verzekerde som of uitkering in lijn ligt met aantoonbaar inkomen uit uw ZZP praktijk van eerdere jaren. Premies worden bepaald op grond van verwachting en daarbij behorende uitkeringshoogte. Als uw inkomen achterblijft bij de verwachting destijds dan heeft u wel premies betaald, maar zal een eventuele uitkering lager zijn dan u verwacht. Kijk wat de mogelijkheden zijn tot herijking van het verzekerd bedrag.

De hoogte van de premie kan sterk variëren in de tijd. Voor startende ZZP'ers zijn er kortingen; de premies kunnen aardig oplopen in latere jaren. Heb aandacht voor deze zaken en bestudeer het aanbod goed. Het gaat bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (in de tijd) om grote bedragen! En hoe groter het bedrag, hoe groter het belang van de verzekeraar om arbeidsonschiktheid aan te vechten.

ZZP-er & Freelancer
arbeidsongeschiktheids-
verzekering