Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

De inboedelverzekering verzekert schade aan inboedel (huisraad). Het betreft dan bijvoorbeeld brandschade, waterschade of diefstalschade. De zaken die tot de inboedelverzekering behoren zijn alle roerende zaken behorende bij een huishouding.inboedelverzekering

De inboedelverzekering verzekert schade die aan inboedel (huisraad). Het betreft dan bijvoorbeeld brandschade, waterschade of diefstalschade. De zaken die tot de inboedelverzekering behoren zijn alle roerende zaken behorende bij een huishouding/woning. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook fietsen (mits in overdekte ruimte gestald, de tuin, een aanhangwagen en een brommer (met vaak als eis dat deze in overdekte ruimte is gestald).

Ook gezelsschapsdieren zijn verzekerd onder de inboedelverzekering. Geld en geldswaardige papieren zijn uitgesloten van een inboedelverzekering, zij het dat een relatief klein bedrag wel verzekerd is.

De inboedelverzekering bestaat in verschillende varianten. Een echt kale inboedelsverzekering wordt niet vaak afgesloten. De meest voorkomende varianten zijn:

  1. de extra uitgebreide inboedelverzekering
  2. all risk inboedelverzekering

De extra uitgebreide inboedelverzekering biedt in het algemeen een goede dekking maar men dient te letten op een aantal zaken, die verschillen bij de diverse verzekeraars.

- Hoe gaat de verzekeraar om met onderdekking bij een inboedelverzekering?
- Hoe zit het bij de inboedelverzekering met waardevolle of diefstal gevoelige spullen?
(denk eens aan antiek, of in het tweede geval audio-visuele apparatuur, laptops etc)
- In welke mate maakt de verzekeraar onderscheid in welke ruimten de inboedel zich bevindt en hoe gaat zij om met inboedel die tijdelijk is opgeslagen of zich bevind in andere gebouwen?

In bovenstaande gevallen maakt de verzekeraar wel onderscheid naar verschillende oorzaken van schade. Zo moet er soms sprake zijn van braak (meer dan diefstal) of is storm niet altijd gedekt. Ook het bedrag van vergoeding van inboedel die elders staat is niet voor elke inboedelverzekering gelijk.

Vergoeding onder een inboedelverzekering:

Hoewel voor de premietelling de inboedel op nieuwwaarde moet worden gemeten, geldt voor de uitkering onder een inboedelverzekering dat die op dagwaarde wordt gemeten, met uitzondering als de waarde nog een zeker percentage van de nieuwwaarde bedraagt (40%-50%) gaat de verzekeraar over tot uitkering onder nieuwwaarde. Voor veel diefstal gevoelige zaken (zoals apparatuur) zakt de waarde snel en komt u al snel op dagwaardevergoeding terecht. Heeft u kostbare apparatuur dan is dagwaardevergoeding in het algemeen volstrekt onvoldoende om vervanging te kunnen doen. Wij bevelen dan ook aan voor kostbaarheden en voor bijvoorbeeld audio-visuele apparatuur een extra inboedelverzekering te nemen (bijvoorbeeld een kostbaarhedenverzekering die bovenop de inboedelverzekering uitkeert.)

Onderverzekering resp. oververzekering:

Van onderverzekering bij een inboedelverzekering is sprake wanneer de som van de nieuwwaarde van inboedel hoger is dan de verzekerde som. Verzekeraars keren bij constatering van onderverzekering minder uit, zij corrigeren voor de onververzekerde waarde! Bij oververzekering betaald u teveel premie voor uw inboedelverzekering, terwijl de uitkering alleen beperkt toeneemt, en overigens nog niet eens altijd. Het is dus van belang een zojuist mogelijke schatting te maken.

U kunt uw inboedel laten taxeren. Hieraan zijn kosten verbonden, maar met een taxatie kan een verzekeraar u niet betichten van onderverkering. Ook stellen verzekeraars een inboedelwaardemeter ter beschikking, waarbij u met het invullen van bepaalde gegevens advies wordt gegeven voor welk bedrag uw inboedel moet worden gewaardeerd bij de inboedelverzekering. Bij gebruik van de inboedelwaardemeter kan de verzekeraar evenmin aanspraak maken op onderverzekering. Meestal komt er overigens een te hoge waarde uit de inboedelwaardeverzekering en bent u dus enigszins oververzekerd. De inboedelverzekering wordt jaarlijks automatisch geindexeerd.

Overige gedekte kosten onder de inboedelverzekering:

Niet alleen de inboedel zelf is gedekt, ook de zogenaamde bereddingskosten zijn gedekt. Dit zijn kosten die u maakt voor het voorkomen of verminderen van schade, indien een schade ontstaat of dreigt te ontstaan. Bijvoorbeeld vergoeding voor verbruikte brandblussers.
Naast de bereddingskosten worden gedekt kosten van expertise (taxateur), opruimingskosten en noodvoorzieningen (tijdelijke afsluiting ruiten).

Wonen
Inboedelverzekering