Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

De scooterverzekering is een speciale motorrijtuigenverzekering. Bent u eigenaar van een scooter dan is een scooterverzekering verplicht.scooterverzekering

De scooterverzekering is een speciale motorrijtuigenverzekering. Bent u eigenaar van een scooter dan is een scooterverzekering verplicht.

Een scooterverzekering bevat tenminste een WA dekking. Met een scooterverzekering-WA dekking, verzekert u schade die door toedoen van uw scooter bij anderen wordt veroorzaakt. Het betreft zowel materiële schade als letselschade. De scooterverzekering met WA dekking is de minimale verzekering die u overheidswege dient af te sluiten.

Wilt u beter verzekerd zijn, bijvoorbeeld ook voor diefstal of voor schade aan uw eigen scooter dan kunt u beter een scooterverzekering met beperkt casco of volledig casco afsluiten. Er zijn ook tussenvarianten van scooterverzekeringen af te sluiten zoals een scooterverzekering WA met diefstalverzekering.

De scooterverzekering beperkt casco dekt naast de WA-verzekering ook schade door diefstal en brand, storm, hagel, botsing met dieren en transport van de scooter. Het betreft hier dus ook dekking voor schade aan eigen scooter. 

De scooterverzekering met volledig casco dekking dekt tenslotte min of meer alle schades aan uw scooter.

Wilt u een scooterverzekering met beperkt of volledig casco afsluiten dan worden wel nadere eisen gesteld aan het slot. Besef verder dat een opgevoerde scooter buiten de dekking valt. Heeft u speciale kleding/helm dan kunt u deze additioneel meerverzekeren. 

 

 

verkeer & vervoer
scooterverzekering