Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

De motorverzekering is een speciale motorrijtuigenverzekering. Bent u eigenaar van een motor dan is een motorverzekering verplicht.motorverzekering

De motorverzekering is een speciale motorrijtuigenverzekering. Bent u eigenaar van een motor dan is een motorverzekering verplicht.

Een motorverzekering bevat tenminste een WA dekking. Met een motorverzekering-WA dekking, verzekert u schade die door toedoen van uw motor bij anderen wordt veroorzaakt. Het betreft zowel materiële schade als letselschade. De motorverzekering met WA dekking is de minimale verzekering die u overheidswege dient af te sluiten.

Wilt u beter verzekerd zijn, bijvoorbeeld ook voor diefstal of voor schade aan uw eigen motor dan kunt u beter een motorverzekering met beperkt casco of volledig casco afsluiten. Er zijn ook tussenvarianten van motorverzekeringen af te sluiten zoals een motorverzekering WA met diefstalverzekering.

De motorverzekering beperkt casco dekt naast de WA-verzekering ook schade door diefstal en brand, storm, hagel, botsing met dieren en transport van de motor. Het betreft hier dus ook dekking voor schade aan eigen motor. 

De motorverzekering met volledig casco dekking dekt tenslotte min of meer alle schades aan uw motor.

Wilt u een motorverzekering met beperkt of volledig casco afsluiten dan worden wel nadere eisen gesteld aan het slot en bijvoorbeeld opslag. 

 

vervoer & verkeer
motorverzekering