Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

Een recreatiehuisverzekering verzekert schade aan uw recreatiehuis. De recreatiehuisverzekering is vergelijkbaar met combinatie opstal en inboedelverzekering, maar niet identiek!Een recreatiehuisverzekering (ook wel bekend als vakantiewoningverzekering of vakantiehuisverzekering) dekt schade aan uw recreatiehuis vergelijkbaar aan de opstalverzekering voor uw woonhuis. 

Hoewel u misschien denkt dat voor een recreatiehuis ook een opstalverzekering en/of inboedelverzekering kan worden afgesloten is dit in de regel niet mogelijk. Een recreatiehuis wordt anders gebruikt en staat bloot aan andere risico's: zo zal een recreatiehuis minder gebruikt worden (en dus vaker leegstaan). Ook het toezicht is minder; braak/diefstal is in het algemeen gemakkelijker bij een recreatiewoning. De interne voorzieningen zijn ook niet geheel gelijk. Verzekeraars hebben derhalve een aparte polis voor een een recreatiehuisverzekering. In het algemeen biedt men 2 tot 3 recreatiehuisverzekeringen-dekkingsvormen aan:

  • een recreatiehuisverzekering met beperkte dekking
  • een recreatiehuisverzekering met uitgebreide dekking
  • een recreatiehuisverzekering met 'volledige' dekking: alle gevaren

De recreatiehuisverzekering met beperkte dekking dekt schade aan uw recreatiehuis veroorzaakt door brand, ontploffing, bliksem, inbraak, storm (vallende voorwerpen). Bedenk dat waterschade bijna altijd uitgesloten is in een recreatiehuisverzekering met beperkte dekking. Waterschade komt relatief vaak voor (bevriezende waterleidingen, lekkage, sneeuw, verwarmingsinstallatie) en schade wordt vaak pas relatief laat ontdekt!

De recreatiehuisverzekering met uitgebreide dekking dekt dan ook waterschade zoals hierboven vermeld, daarnaaast ook diefstal (wederrechtijk binnendringen zonder schade) en de tuin is meestal ook inbegrepen onder de uitgebreide dekking. Vergoeding voor een vervangend verblijf is meestal aanwezig (zij het met een maximum per dag en per gebeurtenis).

De recreatiehuisverzekering met volledige dekking dekt nog meer gebeurtenissen en de vergoeding per gebeurtenis is meestal ook hoger. Tegen alle gevaren zoals men zo mooi stelt.

Ook meer indirecte kosten worden vaak vergoed zoals vervoer, opruimingskosten etc. Voor de verschillende vormen zijn verschillende maxima.

Meestal hoeft u geen afzonderlijke inboedelverzekering af te sluiten, maar kunt u inboedel gelijk meeverzekeren in de recreatiehuisverzekering, uiteraard tegen een additionele premie.

Premie / kosten van een recreatiehuisverzekering

De premie van een recreatiehuisverzekering is afhankelijk van gewenste dekking, het 'soort' recreatiehuis (steen/kunstof/hout) en het eigen risico. De premie wordt uitgedrukt in een percentage van verzekerd bedrag (waarde vakantiehuis). Voor steen is dit zo'n 0,7 tot 1,5 promille van het verzekerd bedrag ; voor hout zo'n 3,5 - 5,2 promille van het verzekerd bedrag. Voor de inboedel varieren de promillages tussen de 2 - 6 promille van het verzekerd bedrag.

recreatie & vakantie
recreatiehuisverzekering