Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

Een verzekering (lijfrentepolis) voor de gouden handdruk of ontslagvergoeding? Gouden handdruk in eigen beheer (stamrecht b.v.) of de gouden handdruk gelijk afrekenen? Wat te doen!gouden handdruk

Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding die u eenmalig ontvangt bij ontslag als schadeloosstelling. Verzekeraars bieden diverse verzekerings- en spaarproducten aan om uw gouden handdruk tegen zo gunstig mogelijk te laten renderen waarbij een zo laag mogelijke belastingdruk ontstaat.

Allereerst het principe: een gouden handruk vergoeding is in basis gewoon inkomen en onderheving aan het geldende IB tarief in het jaar waarin u de gouden handdruk ontvangt (bovenop uw andere inkomen). Er zijn verschillende mogelijkheden de uitkering van uw gouden handdruk zodanig vorm te geven dat u initieel minder belasting betaald.

De mogelijkheden voor afwikkeling van een houden handdruk (ontslagvergoeding):

 • de gouden handdruk of ontslagvergoedign rekent u direct af met de fiscus. Dit gaat in het algemeen onder het maximale IB tarief, u betaalt dan circa de helft aan de fiscus.
 • uitgesteld afrekenen door een direct ingaande lijfrente of uitgestelde lijfrente of een combinatie hiervan.
 • uitgesteld afrekenen via banksparen
 • uitgesteld afrekenen via een eigen stamrecht bv die een overeenkomst met verzekeraar sluit of middelen in eigen beheer belegt.

Het principe van uitgesteld afrekenen van uw gouden handdruk of ontslagvergoeding: 

Het principe is in elk van de bovenstaand genoemde alternatieven gelijk. U mag de gouden handdruk bruto ontvangen en verplicht zich om deze ontslagvergoeding in de toekomst of onmiddelijk ingaand (inclusief 'rendementen') in een of meer periodieken (b.v. maandelijks voor x jaren) uit te betalen en over de uitbetaling IB belasting te betalen. Het is dus primair uitstel van belasting betalen!

Voordelen uitgestelde afrekening gouden handdruk:

 • mogelijk valt uw inkomen later in een lagere belastingschijf
 • de bruto-uitkering (na aftrek van kosten) kan renderen waardoor uw vermogen sneller groeit in vergelijk met groei over de helft van het vermogen. Over het rendement betaalt u natuurlijk ook (gespreid) inkomensbelasting maar dan nog resteert er meer geld dan als u de ontvangen ontslagvergoeding netto had belegd.
 • u bespaart eventueel de vermogens rendementsheffing box 3

Nadelen uitgestelde afrekening gouden handdruk:

 • u houdt een belastingverplichting. Heeft u het geld in eigen beheer (stamrecht B.V.) dan bestaat het risico dat het geld (onbedoeld) verloren gaat. Uw verplichting blijft echter bestaan.
 • er zijn ook (periodieke) kosten verbonden aan uitgestelde afrekening. Het houden van een vennootschap kost toch ook minimaal € 500,- per jaar. Is het 'beheer' uitbesteed dan betaalt u commissies en andere beheerskosten.
 • u kunt ook geld verliezen, de belasting is dan ook wel lager, maar ook de uitkering...
 • afh. van uw toekomstplannen heeft u mogelijk wat minder flexibiliteit

Verschillen tussen beheer van gouden handdruk (onslagvergoeding) in eigen beheer, via banksparen of via verzekeringsproducten:

Voor informatie over de verzekeringsproducten lees o.a. de lijfrentepolis. Een verzekeringssproduct loopt via een verzekeraar al of niet kunt u een minimum garantierendement afspreken. Hoewel de kans niet zo groot is, kan het toch voorkomen dat een verzekeraar haar verplichtingen niet na kan komen of geen rendementen boekt (o.a. door woekerpremies) waardoor u eigenlijk geen rendement boekt of een negatief rendement behaald en u premie kwijt bent aan overlijdensvergoeding.

Sinds kort kan ook het product banksparen worden ingezet. Dit heeft het voordeel dat u geen premie kwijt bent voor uitkering bij overlijden (het gespaarde geld valt automatisch toe aan de nabestaanden) en u profiteert ten volle van de DNB garantie (thans 100.000). De kosten zijn in de regel wat lager, maar daarentegen het mogelijke rendement vaak ook. Kiest u voor banksparen met een vaste rente dan is het rendement min of meer duidelijk. U kunt u ten dele kiezen voor een bankbeleggingsproduct.

Wilt u de uitkering van de gouden handdruk in eigen beheer voeren, bijvoorbeeld via een stamrecht BV dan heeft u maximale vrijheid. Bij het oprichten van een B.V. gaat u met de B.V. een stamrechtovereenkomst aan. In de meest eenvoudige vorm bepaald deze dat u uiterlijk op uw 65e  het opgebouwde stamrecht via een periodieke  betaling gaat afbouwen en aan u uit laat keren (en dus IB belasting gaat afdragen). U kunt zo de bruto-uitkering bijvoorbeeld aanwenden voor uw eigen zaak of zelf zo optimaal (laten) beleggen. Bedenk wel dat de oprichtingskosten van een B.V. al snel zo'n € 2.000,- bedragen en dat u jaarlijks ook al snel zo'n € 500 kwijt bent (ook al doet u verder weinig of niets met de stamrecht bv. (KvK registratie, VpB aangifte)

Overwegingen direct afrekenen met fiscus van ontslagvergoeding of gouden handdruk of niet?

 • Ga niet zomaar op de verkoper af van verzekeringsproducten of bankier. Zij verkopen om te verdienen. Dit is niet verkeerd, maar het gaat wel ten laste van het rendement.
 • Is de ontslagvergoeding beperkt, reken dan gelijk af. De voordelen zijn dan ook beperkt en het kosten/baten plaatje valt in uw nadeel.
 • Heeft u het geld hard nodig en heeft u elkders andere tekorten/schulden? reken mogelijk gelijk af en besteed u geld bijvoorbeeld om schulden af te lossen.
 • Houdt u van eenvoud en duidelijkheid, helderheid, overweeg. Heeft u ook nog eens maar een beperkt pensioengat en gaat u binnenkort weer gewoon aan de slag als werknemer? Reken af en doe er iets leuks mee.
 • Bent u meer een calculerend type, begrijpt u de materie en heeft u wat tekorten opgebouwd in uw pensioen? Overweeg banksparen of een lijfrenteverzekering.
 • Is het bedrag groot, bent u van plan een eigen zaak (onderneming) op te starten of bent u een actief belegger of heeft u het geld eigenlijk niet eens nodig: overweeg een stamrecht bv.

Bedenk en overweeg goed! Pas dan heeft u geen zorg aan uw gouden handdruk of ontslagvergoeding.