Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

De pensioenverzekering is een kapitaalverzekering, vaak tussen werkgever en werknemer afgesloten om kapitaal op te bouwen voor pensioenuitkeringen. pensioenverzekering

De pensioenverzekering is een kapitaalverzekering die vaak tussen werkgever en werknemer wordt afgesloten, met het doel een kapitaal op te bouwen voor een pensioenuitkering (oudedagspensioen of aanvulling hierop). Een pensioenverzekering staat vaak niet alleen en kan gecombineerd worden met een nabestaandenpensioen en/of een arbeidsongeschiktheidspensioen.

In gevallen waar een werkgever niet deelneemt in een collectief pensioenfornds is een pensioenverzekering een veel gehanteerde vorm. De werkgever (en eventueel de werknemer) storten dan maandelijks geld in de pensioenverzekering en het opgebouwde kapitaal (persoonlijk) wordt aangewend om later pensioenuitkeringen te doen. Zoals vele andere producten zijn de betaalde premies van een pensioenverzekering aftrekbaar van het belastbaar inkomen en worden de uitkeringen te zijner tijd belast (als inkomen).

Een pensioenverzekering verschilt van deelname aan een pensioenfonds. Allereerst is een persioenverzekering een individuele aangelegenheid, het opgebouwde kapitaal staat als het ware op uw naam en is de hoogte van de uitkering meestal gegarandeerd en zeker. De rendementen (een belangrijk bepalende factor voor de hoogte van de pensioenuitkering) die met een pensioenverzekering geboekt worden zijn wel lager (o.a. door hogere kosten) dan bij een pensioenfonds. Bij een pensioenfonds ben je niet zeker van de hoogte van de uitkering en de geboekte rendementen.

Ook lijfrentes en koopsompolissen worden wel als pensioenverzekering gezien. Een belangrijk verschil is echter dat een pensioenverzekering meestel door de werkgever wordt betaald, vaak onder collectieve (goedkopere) contracten en u zelf de premie en het contract afsluit bij de ander genoemde verzekeringen.

Bent u ondernemer? bij een pensioenverzekering of een van de andere vormen brengt u de inleg en de uitkering uit de risicosfeer van de onderneming. Vanuit risico optiek is het aan te bevelen een pensioenconstructie te kiezen waarbij het kapitaal veilig staat.

 

inkomensverzekeringen - pensioenverzekering