Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

Het pensioen is de optelsom van AOW-uitkering, de pensioenuitkering van pensioenfondsen en periodieke uitkeringen uit privé afgesloten pensioenvoorzieningen.pensioen

Het pensioen als brede term. Pensioen, daar is veel om te doen. Het pensioen, een verzamelnaam voor meerdere uitkeringen en verzekeringen met ten doel na het werkzame leven te genieten van een oude dag en periodiek inkomsten te hebben.

Ons pensioen kan bestaan uit:
- AOW
- uitkeringen van pensioenfondsen
- uitkeringen uit eventuele pensioenverzekeringen
- uitkeringen uit lijfrenteverzekeringen

de AOW

De AOW staat voor Algemene Ouderdomswet en is een verplicht collectieve ouderdomspensioen voor Nederlands ingezetenen (of mensen die in Nederland inkomsten genieten) die wordt uitgekeerd vanaf 65 jarige leeftijd (67?). Het is een volksverzekering waarvan de premies verplicht worden ingehouden. De AOW staat in principe ter beschikking aan alle Nederlanders die gedurende hun werkzame leven in Nederland hebben gewoond. De hoogte voor 2011 is € 1067,36 per maand voor alleenstaanden (zonder minderjarige kinderen in huis) en € 1.456,11 voor partners/getrouwden (beide ouder dan 65 jaar).

het pensioen

Het gros van de werkenden heeft recht op pensioen boven op de AOW omdat zij (en/of hun werkgever) gedurende hun werkzame leven een pensioen hebben opgebouwd met ingelegde pensioenpremies. De meerderheid van de pensioenen is gebaseerd op een middelloonregeling (het pensioen is gebaseerd op het gemiddeld genoten loon) en overigens al gecorrigeerd voor de AOW en vaak gebaseerd op 70% van dat salaris. Door de recente ontwikkelingen (beleggingsverliezen pensioenfondsen, vergrijzing bevolking etc) kan de pensioenuitkering wel eens drastisch lager zijn dan wat men dacht.

De pensioenverzekering (kapitaal-verzekering) rekenen we ook maar even tot het pensioen, omdat zij afgesloten wordt tussen werkgever en werknemer

lijfrenteverzekeringen-lijfrentepolissen.

Dit zijn voorzieningen en verzekeringen die iemand privé heeft afgesloten. Lees meer bij: lijfrenteverzekeringen en lijfrentepolissen

De hoogte van pensioenuitkeringen staat onder druk. Ook valt te verwachten dat het AOW stelsel verder versobert zal worden. De leeftijd waarop uitkering zal plaastvinden zal waarschijnlijk worden opgetrokken naar 67 jaar. Het valt verder te bezien in hoeverre de hoogte ook nog aangepast gaat worden, hoewel de hoogte toch min of meer op een minimum bepaald is. Het is zeker geen overbodige luxe zelf een spaarpot voor het pensioen aan te leggen of zelf aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Pensioen, je zult het zelf moeten doen!

Lees meer over pensioengat, een tekort aan pensioen.

inkomensverzekeringen - pensioen