Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

Een pensioengat is een tekort aan pensioen. Bij de meeste Nederlanders is sprake van een pensioengat!het pensioengat

Een pensioengat ontstaat als er geen volledig pensioen wordt opgebouwd. Een volledig pensioen is 70% van uw (eind)loon en is opgebouwd uit AOW en aanvullend pensioen (meer over pensioen).
Het aanvullend pensioen bouwt u op via werkgever of via een eigen pensioenvoorziening. Voor de berekening van het aanvullend pensioen (premie-stortingen) wordt in de regel een termijn gehanteerd van 40 jaar (van uw 25e tot uw 65e).

Een pensioengat ontstaat als u bijvoorbeeld:

  • niet een volledige AOW heeft;
  • te weinig dienstjaren heeft;
  • dat u ook dienstjaren heeft waarbij geen sprake was van een pensioenregeling;
  • door onbetaald verlof;
  • door vervroegd pensioen;
  • door echtscheiding;
  • pensioenbreuk;
  • u inkomensbestanddelen heeft waarover geen pensioenpremie/afdracht wordt berekend;
  • overgang van eindloonstelsel naar middelloonstelsel.

Bij de meeste nederlanders zal sprake zijn van een pensioengat. De exacte berekening vergt wat meer onderzoek.

Repareren pensioengat

Een pensioengat kunt u repareren door meer pensioenpremie te betalen (via de werkgever) of een eigen voorziening te treffen, bijvoorbeeld met een koopsom of lijfrentepolis. U kunt echter niet onbeperkt premies storten omdat hier regels zijn gedefinieerd door de belastingdienst. De premies die u stort om uw pensioengat te dichten zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, zoals elke pensioenvoorziening zijn de uitkeringen belast.

Lees meer over pensioenbreuk.

inkomen & pensioen

Inkomen & pensioen
pensioengat