Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

De basiszorgverzekering is een verplichte ziektekosten verzekering. De basis zorgverzekering dekt de belangrijkste medische zorg.basiszorgverzekering

De basiszorgverzekering is in plaats gekomen van de algemene ziektekostenverzekering. De basiszorgverzekering is een verplichte verzekering. Voor de verzekeraars geldt dat zij bij de basiszorgverzekering een acceptatieplicht hebben.

De basisdekking van een basiszorgverzekering is standaard, die wordt door de overheid vastgesteld. Dit betekent dat de basiszorgverzekering bij elke verzekeraar nagenoeg hetzelfde is. Bij elke zorgverzekering geldt een basis eigen-risico, verzekeraars bieden pakketten aan met meer eigen risico en dus ook lagere premie.

De basiszorgverzekering dekt kosten inzake: 

  • Geneeskundige zorg (huisartsen, specialisten, verloskundigen)
  • Tandheelkundige zorg
  • Farmaceutische zorg (geneesmiddelen zoals aangeven)
  • Hulpmiddelen (hoortoestellen etc)
  • Ziekenhuis
  • Verloskundige huip
  • Vervoer ivm zorg voor zover medisch noodzakelijk.

Naast de basiszorgverzekering kunt u diverse aanvullende zorgverzekeringen afsluiten, denk aan:

  • extra tandartsverzekering
  • alternatieve geneeswijzen
  • fysiotherapie

Geldt er een acceptatie plicht voor verzekeraars voor de basiszorgverzekering, voor de aanvullende zorgverzekeringen geldt dit niet. Elk jaar bent u in de gelegenheid over te stappen naar een andere verzekeraar. Voor zover dit een basis zorgverzekering betreft is dit dus een eenvoudige handeling, heeft u aanvullende verzekeringen, dan kan dit soms lastiger zijn. Bent u eenmaal verzekert dan kunt u, behalve bij wanbetaling en fraude niet meer uitgesloten worden en is de verzekeraar verplicht de verzekering te continueren.

Bij de introductie van de basiszorgverzekering zijn veel mensen overgestapt van verzekeraar, ook het jaar erna. Inmiddels neemt het aantal overstappers geleidelijk aan af, niet alleen omdat de verschillen kleiner worden, maar juist omdat het hebben van aanvullende pakketten er een nieuwe drempel is ontstaan om eenvoudig van zorgverzekeraar te veranderen. 

De basiszorgverzekering...een verzekeringszorg minder!

gezondheids- en zorgverzekeringen
basiszorgverzekering