Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

Een rechtsbijstandverzekering verzekert rechtsbijstand: juridisch advies of juridische bijstand in geval van geschillen.rechtsbijstandsverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering heeft u recht op juridisch advies en/of daadwerkelijke rechtsbijstand bij geschillen. De rechtsbijstandverzekering raakt steeds meer in zwang. Bij een rechtsbijstandverzekering (voor particulieren) moet u denken aan rechtsbijstand bij geschillen over een huurcontract of koopcontract of een geschil met de buren over de erfafscheiding. Ook arbeidsconflicten kunnen gedekt zijn door een rechtsbijstandverzekering.

De rechtsbijstandverzekering kan voorzien in rechtsbijstand in natura of in geld. Bij een rechtsbijstandverzekering in natura heeft de rechtsbijstandsverzekeraar eigen juristen en/of advocaten in dienst of heeft zij een contract afgesloten met een gespecialiseerd bureau die de zaken voor de verzekerde behandelen. Een andere wijze in rechtsbijstand is bijstand in geld. In dit geval krijgt de verzekerde een bedrag ter beschikking, waarvoor hij/zij een advocaat of jurist naar keuze kan inschakelen.

Bijna alle rechtsbijstandsverzekeringen werken op basis van natura. De meeste verzekeraars hebben contracten afgesloten met gespecialiseerde bureaus waarvan er enige grote in Nederland zijn. Veel aangeboden rechtsbijstandsverzekeringen lijken dan ook op elkaar. Toch bieden verzekeraars verschillende pakketten, waar de verzekerde kan kiezen welke zaken eventueel wel of niet gedekt worden. Een voorbeeld is of u arbeidsconflicten ook onder de rechtsbijstandverzekering wilt laten vallen, conflicten inzake u motorvoertuig of fiscale geschillen.

Bij de keuze/invulling van een rechtsbijstandverzekering hebben de meeste verzekeraars voor een modulaire opbouw gekozen waarbij verkeer en werk/inkomen als aparte modules los verzekerbaar zijn in de rechtsbijstandverzekering. Naarmate u meer kiest, naarmate de polispremie zal stijgen.

Het is aan te raden deze verschillen tussen verzekeringsmaatschappijen op een rijtje te zetten en ook voor welke zaken u rechtsbijstand wenst. Rechtsbijstandverzekeringen vanuit bedrijf of zakelijk aspect of als hoedanigheid van de zelfstandig ondernemer zijn apart af te sluiten zakelijke rechtsbijstandverzekeringen.

Het is natuurlijk niet zo dat u onbeperkt gebruik kunt maken van een rechtsbijstandverzekering. De verzekeraar heeft in het algemeen het recht een zaak eerst te laten beoordelen op haalbaarheid en mag de verzekeraar met een zaak stoppen als hij geen redelijke kans op succes aanwezig acht. De verzekerde mag een second opinion aanvragen bij een derde.

Een rechtsbijstandverzekering is zeker voor de particulier te overwegen. Als er conflicten ontstaan kunnen de kosten snel oplopen. U kunt u zaak ook niet altijd zelf behandelen, volgens wet zijn soms advocaten nodig en in praktijk kunnen relatief kleine zaken uitlopen tot grote kostenposten.

Aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen

De meeste verzekeraars bieden wel een rechtsbijstandverzekering. Kijk hier bij de Das rechtsbijstandverzekering.

Premie/kosten van een rechtsbijstandverzekering

Een uitgebreidere rechtsbijstandverzekering voor het gezin met eigen woning, waarbij ook het 'verkeer' is meegenomen kost ongeveer € 250 per jaar. Lichtere rechtsbijstandsverzekeringen (zonder verkeer/fiscaliteit) ca. € 160 per jaar (prijspeil 2010/2011).

Naast een meer algemene rechtsbijstandverzekering zoals hier behandeld zijn er ook heel specifieke rechtsbijstandverzekeringen af te sluiten, zoals de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering of de verkeersrechtsbijstandverzekering.

 

aansprakelijkheid - rechtsbijstandverzekering