Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

De aansprakelijkheidsverzekering (particulieren, AVP) verzekert tegen schade aan personen en schade aan zaken. Altijd doen!Een aansprakelijkheidsverzekering en is een verzekering die een verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Het betreft een verzekering op aansprakelijkheid van schade aan personen (letselschade) of zaakschade die door een verzekerde wordt veroorzaakt of waarvoor de verzekerde indirect aansprakelijk kan worden gehouden (bijvoorbeeld een vallende dakpan die de buurman of diens auto raakt). Het is dus niet noodzakelijk dat een verzekerde de schade zelf veroorzaakt heeft. Er bestaan verschillende vormen van een aansprakelijkheidsverzekering. 

  • aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
  • aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
  • aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen
    (kijk hiervoor bij zakelijke verzekeringen)

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is niet verplicht, maar wordt gelukkig wel door de meeste mensen afgesloten. De verzekering verzekert aanspraken waarvoor de persoon (in zijn hoedanigheid als particulier) wettelijk aansprakelijk is. Alvorens een verzekeringsmaatschappij tot uitkering over gaat zal de betrokken persoon wel aansprakelijk gesteld moeten worden door benadeelde. 

Uitsluiting dekking onder een Aansprakelijkheidsverzekering (AVP).
Niet alle schade is verzekerd onder een (AVP) aansprakelijkheidsverzekering. Het is natuurlijk evident dat een een aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt voor schade die met opzet wordt veroorzaakt en schade veroorzaakt door of met motorvoertuigen is niet gedekt, de meerderheid van de (lucht)vaartuigen (meer bij verzekeringen vervoer), bij het (illegaal) gebruik van vuurwapens, groepsaansprakelijkheid en als de verzekerde niet meer woonachtig is in Nederland. Ook uitsluitend financiële schade voortkomend uit het niet-nakomen van een overeenkomst is uitgesloten.
Verder is het belangrijk te onderkennen dat als de veroorzaker schade heeft veroorzaakt voortkomend uit de beoefening van bedrijf of zakelijke oorsprong heeft, de AVP niet van toepassing is. Hiervoor zal werkgever of de zelfstandige een aparte aansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten.
Tot slot is van belang dat schade aan zaken die toebehoren aan een meeverzekerde (bijvoorbeeld bij een gezinsverzekering) ook is uitgesloten. 

Aansprakelijkheidsverzekering gezin 
Bijna alle verzekeraars bieden een aansprakelijkheidsverzekering voor gezin & partner. Elk gezinslid is dan verzekerd. 

Omvang dekking aansprakelijkheidsverzekering
Omdat de verzekering niet alleen de directe schade dekt maar ook de vervolgschade (denk aan het voorkomende geval van blijvende invaliditeit) is het verzekerde bedrag vaak minimaal € 1 mln, in de praktijk worden steeds vaker € 2.5 mln gedekt. Het is zaak deze grens niet te laag te kiezen. Een rechter zou kunnen bepalen dat de verzekerde bij duidelijke onderverzekering  het verschil tussen vastgestelde schade en gedekte schade onder de aansprekelijkheidsverzekering uit eigen middelen moet bijleggen.

Verzekeringspremie/kosten aansprakelijkheidsverzekering
De AVP is een veel voorkomende, bijna generieke verzekering. De kosten zijn dan ook laag en beperken zich tot € 30 - € 60 per jaar afhankelijk van omvang en voor een gezin slechts beperkt meer. 

aansprakelijkheid - aansprakelijkheidsverzekering