Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

Zakelijke rechtsbijstandverzekering (ondernemers rechtsbijstandverzekering): recht op juridisch advies en/of daadwerkelijke rechtsbijstand bij geschillen met personeel, leveranciers en afnemers.zakelijke rechtsbijstandsverzekering

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering heeft de ondernemer recht op juridisch advies en/of daadwerkelijke rechtsbijstand bij geschillen met personeel, leveranciers en afnemers. Ondernemers krijgen met met enige regelmaat te maken met juridische zaken, bijvoorbeeld door conflicten met personeel, leveranciers en afnemers. Een juridische rechtsbijstandverzekering dekt in dit soort gevallen dan de advocaatkosten, proceskosten en bijvoorbeeld de deurwaarderskosten.

De mate van dekking bij de zakelijke rechtsbijstandverzekeringen kunnen nogal verschillen. Voor beginnende ondernemers, starters en zzp'ers bevat een zakelijke rechtsbijstandverzekering vaak zaken die niet nodig zijn (personele geschillen?), terwijl andere gebeurtenissen in de zakelijke rechtsbijstandverzekering juist uitgesloten worden bijvoorbeeld geschillen met klanten (die komen relatief vaker voor bij beginnende ondernemers). 

Wilt u een keuze maken welke rechtsbijstandverzekering voor u als ondernemer geschikt is, zult u eerst moeten inventariseren met welke juridische kwesties u te maken kunt krijgen en in welke mate:

  • rechtsbijstand bij vervoer en verkeer
  • rechtsbijstand bij geschillen rond in/verkoop (leveranciers en klanten)
  • rechtsbijstand in zakelijke bedrijfsvoering
  • rechtsbijstand bij incasso
  • etc.

De zakelijke rechtsbiijstandverzekering kan voorzien in rechtsbijstand in natura of in geld. Bij een ondernemersrechtsbijstandverzekering in natura heeft de rechtsbijstandsverzekeraar eigen juristen en/of advocaten in dienst of heeft zij een contract afgesloten met een gespecialiseerd bureau die de zaken voor de verzekerde behandelen. Een andere wijze in rechtsbijstand is bijstand in geld. In dit geval krijgt de verzekerde een bedrag ter beschikking, waarvoor hij/zij een advocaat of jurist naar keuze kan inschakelen. De vergoeding is niet ongelimiteerd, net zomin als de bijdrage in natura onbeperkt is.

Voor specifieke beroepsgroepen zijn er ook specifieke rechtsbijstandsverzekeringen, denk aan rechtsbijstandsverzekeringen voor artsen, notarissen, bouwbedrijven etc. Niet alleen de premies zijn verschillend, ook de voorwaarden en de dekking.

Het is aan te raden deze verschillen tussen verzekeringsmaatschappijen op een rijtje te zetten en ook voor welke ondernemerszaken u rechtsbijstand wenst.

aanbieders zakelijke rechtsbijstandverzekering:

Bij de meeste verzekaars kunt u wel terecht voor een zakelijke bijstandsverzekering. Kijk hier bijvoorbeeld bij DAS voor een rechtsbijstandverzekering zakelijk.

premie zakelijke rechtsbijstandverzekering:

Een basis zakelijke rechtsbijstandverzekering is te verkrijgen vanaf zo'n € 300 per jaar (klein ondernemer), maar dat kan snel oplopen bij uitgebreide zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen.

Ondernemers
Zakelijke rechtsbijstandverzekering